loading

Hệ thống PCCC

1. Hệ thống báo cháy

2. Hệ thống chữa cháy
– Sử dụng nước tự động
– Hệ thống chữa cháy bằng bọt
– Bột dập cháy ngoài bột BC và ABC– Hệ thống phòng bơm
– Hệ thống điều khiển bơm