loading

Hợp tác đầu tư

Với phương châm “Uy tín – Kinh nghiệm – Chất lượng” để tạo ra các sản phẩm vì cộng đồng. Đại Hoàng Nam đang vận hành và phát triển trên nhiều lĩnh vực: Lắp đặt hệ thống điện, Lắp đặt hệ thống nước, Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió, Lắp đặt hệ thống Phòng cháy chữa cháy, Lắp đặt hệ thống tự động hóa.

Trong lĩnh vực đầu tư, chúng tôi mong muốn hợp tác với các nhà đầu tư, các đối tác có năng lực và kinh nghiệm để cùng phát triển và sẻ chia các giá trị thịnh vượng cho cộng đồng.