loading

Hệ thống điều hòa không khí

A. Hệ thống điều hòa không khí trung tâm
1. Hệ thống VRV (VRF)

2. Hệ thống Chiller

B. Hệ thống nhiệt
1. Hệ thống khí nén

2. Hệ thống thông gió