loading

Đội ngũ nhân sự

Trong quá trình phát triển công ty Đại Hoàng Nam lấy con người là trung tâm của sự phát triển. Mỗi cán bộ công nhân viên đều đáp ứng yêu cầu: có trình độ chuyên môn, có quyết tâm phát triển nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm và tinh thần kỉ luật cao. Đại Hoàng Nam đặt chữ ‘TÍN’ lên hàng đầu để luôn nỗ lực hết mình nhằm đảm bảo cam kết chất lượng sản phẩm, dịch vụ và đúng tiến độ với khách hàng.

Cơ cấu nguồn nhân lực: “Với đội ngũ nhân sự  trên 100 người”. Trong đó chuyên gia, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật chiếm trên 20%, nhân viên văn phòng trên 10% và công nhân kỹ thuật trên 60%.

BIỂU ĐỒ NHÂN SỰ