loading

Category: Dự án

Swan Bay Le Centre (Zone 6)

Nhà máy ASC Viet Nam

Nhà máy Coronet Viet Nam

Kerry Worldbridge Logistics

Nhà máy Batico 2

Nhà máy KingWood

Nhà máy Frescol Tuna (Việt Nam)

Nhà máy Nice Apparel – Giai đoạn 2

An Việt Phát

Nhà máy may Worldon – Giai đoạn 2

Bài viết khác

Swan Bay Le Centre (Zone 6)
Xử lý nước thải tại làng nghề: Vẫn còn nhiều bất cập
Hà Nội: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Huấn luyện kỹ năng phòng cháy, thoát nạn cho doanh nghiệp nước ngoài